Period 2013 – 2014 Tiara Venesa Anggraeni (705100175)

Period 2014 – 2015 Shinta

Period 2015 – 2016 Dessy Sylviani (125130426)

Period 2016 – 2017 Tasya Novinda Tiara (545140072)

Period 2017 – 2018 Yenny Octavia